Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies voor ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ en ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn’. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Welzijn.

Binnen de commissie ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ leg ik me toe op de domeinen armoedebestrijding en gelijke kansen. Als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, focus ik in deze commissie op alle thema’s die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

Naast dit inhoudelijk parlementair werk, ben ik als ondervoorzitter van de fractie ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook al deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je bus, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende een versterkt geestelijkegezondheidsbeleid

van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1319 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting

van Cathy Coudyser, Jos Lantmeeters, Marius Meremans, Manuela Van Werde, Piet De Bruyn en Jan Peumans
1288 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Lydia Peeters, Piet De Bruyn, Lode Ceyssens en Bart Nevens
1048 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de tussentijdse evaluatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

van Piet De Bruyn aan minister Jo Vandeurzen
102 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het digitaal vrijgeven van de Vlaamse jachtplannen via geopunt.be

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
2713 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Bebossingen ANB-domeinen - De Gevel Rotselaar

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
786 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het uitblijven van het interfederaal actieplan tegen holebi- en transfoob geweld, en de impact op het lgbt-gelijkekansenbeleid in Vlaanderen

van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
295 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de mogelijke aanduiding van het Meerdaalwoud als nationaal park

van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege
27 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de invloed van vleermuizen bij de inplanting en werking van windmolens

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2714 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2