Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies voor ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ en ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn’. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Welzijn.

Binnen de commissie ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ leg ik me toe op de domeinen armoedebestrijding en gelijke kansen. Als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, focus ik in deze commissie op alle thema’s die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

Naast dit inhoudelijk parlementair werk, ben ik als ondervoorzitter van de fractie ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook al deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je bus, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Lode Ceyssens en Piet De Bruyn
1041 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Lode Ceyssens en Piet De Bruyn
1041 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Lode Ceyssens en Piet De Bruyn
1041 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het digitaal vrijgeven van de Vlaamse jachtplannen via geopunt.be

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
2713 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Bebossingen ANB-domeinen - De Gevel Rotselaar

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
786 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Planologische verankering van natuurgebieden - Limburg

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
782 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de toename van de kinderarmoede zoals blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin

van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
433 (2016-2017)

Actuele vraag over de kansarmoede-index van Kind en Gezin en een eventuele bijsturing van het beleid inzake kinderarmoede

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
434 (2016-2017)

Vraag om uitleg over juridische mogelijkheid tot invoering van 'Tijdelijke Natuur'

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2526 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2