Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies voor ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ en ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn’. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Welzijn.

Binnen de commissie ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ leg ik me toe op de domeinen armoedebestrijding en gelijke kansen. Als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, focus ik in deze commissie op alle thema’s die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

Naast dit inhoudelijk parlementair werk, ben ik als ondervoorzitter van de fractie ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook al deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je bus, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Lydia Peeters, Piet De Bruyn, Lode Ceyssens en Bart Nevens
1048 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Lode Ceyssens en Piet De Bruyn
459 (2014-2015) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
562 (2015-2016) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over Natuurpunt als de grootste netto-ontbosser van Vlaanderen

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
2292 (2016-2017)

Vraag om uitleg over bedreigde broedvogels

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
2275 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Mediarichtlijnen inzake zelfdoding - Doorwijsbeleid VRT

van Piet De Bruyn aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
186 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het opstellen van een fictierichtlijn in het kader van suïcidepreventie, onder andere naar aanleiding van de serie '13 Reasons Why'

van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
2050 (2016-2017)

Verslag van de hoorzitting over de noodzaak van dierproeven in het wetenschappelijk onderzoek en de beschikbare alternatieven

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Gwenny De Vroe
1168 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de noodzaak van dierproeven in het wetenschappelijk onderzoek en de beschikbare alternatieven

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Gwenny De Vroe
1168 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2