Armoededebat in Vlaams Parlement

Door Piet De Bruyn op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding
Armoedecijfers Vlaamse Armoedemonitor - Piet De Bruyn

Gisteren voerden we in het Vlaams Parlement het debat over de armoedecijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor die eerder door minister Homans werden bekend gemaakt.

In mijn tussenkomst wees ik niet alleen op de voorzichtig positieve evolutie die uit deze cijfers blijkt, maar ook op een aantal andere indicatoren die in de goeie richting gaan: het nationaal planbureau berekende dat in 2015 het aantal personen in armoede daalde van 15,5% tot 14,9%. Datzelfde planbureau berekende eveneens dat tegen 2018 ruim 100.000 mensen bijkomend uit armoede zouden worden getild. Verder is de Vlaamse werkloosheid gezakt tot het laagste peil in vijfentwintig jaar! Het voorbije jaren werden vele tienduizenden jobs gecreëerd op de private arbeidsmarkt…

Niets van dit alles is op zich sterk genoeg om de armoede radicaal terug te dringen, maar in hun samenhang zijn het wel signalen dat het beleid werkt. Zowel de federale als de Vlaamse regering zetten volop in op werk en gebruiken hiervoor alle instrumenten die voorhanden zijn. De laagste inkomensgroep kreeg er vorig jaar al netto € 1.700 bij en ook het recordbedrag van 1,3 miljard euro dat in 2015 in sociale woningbouw en renovatie werd geïnvesteerd, komt personen in armoede ten goede. Dit zijn stuk voor stuk structurele maatregelen die een duurzaam, gunstig effect hebben.

Momenteel wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding geëvalueerd. Dit geeft ons de volgende maanden de kans om alle maatregelen op hun doeltreffendheid te toetsen en bij te sturen waar nodig.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is