Correcte jachtplannen nodig: enkel percelen met effectieve jachtrechten!

Door Piet De Bruyn op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Jacht
Jachtplan digitaal_Piet De Bruyn_N-VA

Het lijkt zo logisch als wat: in een jachtplan neem je alleen die percelen op, waarvan je ook effectief de jachtrechten hebt. Op het terrein blijkt echter dat heel wat jachtplannen ook percelen bevatten zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is en zonder dat hij ooit zijn toestemming gaf. Dit blijkt alvast uit een onderzoek dat Vogelbescherming Vlaanderen vzw liet uitvoeren op vraag van 757 eigenaars. Vogelbescherming Vlaanderen trok naar de arrondissementscommissarissen en vroeg voor 867 percelen heel precies wat de toestand was. Voor maar liefst 686 percelen (goed voor 79%) bleek dat de eigenaar niet op de hoogte was en dus nooit toestemming had gegeven om de percelen op te nemen in een jachtplan.

Uit deze steekproef mogen we niet afleiden dat 79% van de jachtplannen niet correct is. Om uitspraken te kunnen doen over de totaliteit van de jachtplannen, is meer gedetailleerde informatie nodig. Deze steekproef levert natuurlijk wel een zéér sterke indicatie dat het inkleuren van jachtplannen erg slordig gebeurt. Dit wordt nog duidelijker als je ziet dat hele dorpskernen, begraafplaatsen, openbare gebouwen, scholen, tuinen, … in jachtplannen worden opgenomen. Uiteraard zal er niet snel ook effectief gejaagd worden op die plaatsen, maar door ze op te nemen in jachtplannen, creëren ze aaneengesloten gebieden die groot genoeg zijn om bejaagd te kunnen worden. Voor onafhankelijke jachtrevieren is een aaneengesloten gebied van 40 ha nodig, om als wildbeheereenheid een erkenning te kunnen krijgen, is een gebied van 1000 aaneengesloten ha nodig. Om die te kunnen bereiken, neemt men het blijkbaar niet altijd al te nauw met eigendomsrechten.

Op mijn aandringen beloofde minister Schauvliege al eerder dat alle jachtplannen tegen de zomer op een uniforme wijze én tot op perceelsniveau digitaal raadpleegbaar zullen zijn. Ik neem de minister op haar woord en twijfel er dus niet aan dat dit ook effectief het geval zal zijn. Dit zal het voor elke eigenaar veel gemakkelijker maken om na te gaan of zijn eigendom al dan niet terecht als onderdeel van een jachtplan is ingekleurd.

Maar … eigenlijk blijft het de wereld op zijn kop. Het blijft de individuele eigenaar die het initiatief moet nemen om te gaan kijken wat de situatie voor zijn eigendom is. Zou het niet veel logischer zijn om stap voor stap te evalueren naar een systeem waarbij de jager bij het indienen van zijn jachtplan voor elk ingesloten perceel bewijs levert dat het terecht werd ingesloten? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is