"Debat effectiviteit vergroening moet gevoerd worden"

Door Piet De Bruyn op 26 februari 2016, over deze onderwerpen: Natuur
Vergroeningsmaatregelen - Piet De Bruyn

Uit de administratieve controle van de perceelaangiftes eerder deze maand bleek dat in het kader van de verplichte Europese vergroeningsmaatregelen 85 procent van het ecologisch aandachtsgebied met de teelt van groenbedekkers wordt ingevuld. Maar enkel met groenbedekkers zal de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet gestopt worden, zo vreest Natuurpunt. Ook Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) stelt zich vragen bij de effectiviteit van groenbedekkers en vindt dat het debat daarover in Vlaanderen niet voldoende wordt gevoerd.

Staan er tegenover de cijfers ook kwalitatieve resultaten?

Volgens Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege is het nog te vroeg om daarover te oordelen. Ze verwijst onder meer naar de evaluatie die de Europese Commissie in het voorjaar van 2017 zal maken van de maatregel inzake ecologisch aandachtsgebied. Toch stelt onder meer Natuurpunt nu al luidop die vraag. De natuurorganisatie vreest dat de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet zal gestopt worden met groenbedekkers, refererend naar een studie uit 2014 die beweert dat het nieuwe GLB op papier misschien wel ‘groener’ pretendeert te zijn, maar het de biodiversiteit nauwelijks vooruit helpt.

Ook Piet De Bruyn, Vlaams parlementslid voor N-VA, vraagt zich af of het GLB en de vergroeningsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen tot het beschermen en ondersteunen van de biodiversiteit op de Vlaamse akkers. De Bruyn laat weten dat hij “het grote geloof dat minister Schauvliege uitdrukt in groenbedekkers als een effectief middel om tot het verbeteren van biodiversiteit te komen” niet deelt. Daarom pleit De Bruyn voor een dialoog met de sector om te kijken of de overwegende keuze voor die groenbedekkers wel de “best denkbare” keuze is in functie van het handhaven en het verbeteren van de biodiversiteit.

Ik ben er eigenlijk persoonlijk van overtuigd dat dat niet het geval is, maar ik wil rustig kijken wat studies daarover zeggen”, aldus De Bruyn. “In dat opzicht vind ik het iets te gemakkelijk om te zeggen dat 97 procent, dus nagenoeg iedereen, voldoet aan wat is opgelegd. Dat is dan de discussie over kwantiteit en kwaliteit. Ik herhaal dan ook mijn vraag of we geen breder maatschappelijk debat moeten aangaan dan de manier waarop dat nu gebeurt. Moeten we geen expertencommissie opzetten en de verschillende stakeholders samenbrengen om te kijken wat mogelijk is?

Minister Schauvliege ging er niet meteen op in en vestigde er in haar antwoord de aandacht op dat het gaat om een Europees systeem met Europese middelen, waar Vlaanderen niet zomaar van kan afwijken. “Uiteraard zullen we meewerken aan de evaluatie die Europa voorziet”, verzekert de minister. “We zullen in 2017 zien wat de resultaten van die evaluatie zijn. Wij zijn uiteraard graag bereid om dat met open vizier te evalueren. Het is net de bedoeling om een omslag naar vergroening te maken en dat zal ook in alle landen gebeuren. Vlaanderen zal daar graag aan meewerken.”

 

VILT

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is