Departement Landbouw heeft het niet voor bossen

Door Piet De Bruyn op 15 juni 2017, over deze onderwerpen: Natuur
Departement Landbouw heeft het niet voor bossen - Piet De Bruyn

Voor het bebossen van grond met een landbouwbestemming is er een vergunning nodig van het gemeentebestuur. Zowel private eigenaars als openbare besturen moeten deze vergunning aanvragen, enkel gemeentebesturen zelf zijn ervan vrijgesteld.

Aan het verlenen van deze vergunning (voor zowel publieke als private eigenaars) is de advisering door het departement Landbouw en Visserij gekoppeld. Het gemeentebestuur vraagt het advies en het departement antwoordt binnen een termijn van 20 dagen. Het advies is momenteel niet meer bindend.

Via een beperkte steekproef kwam ik tot de vaststelling dat het negatieve niet-bindende advies vaak wordt gevolgd door de gemeente, die de bebossingsvergunning moet verlenen. Dit staat effectieve bebossing, nochtans een prioritaire doelstelling van de Vlaamse Regering, onbedoeld in de weg. Ik wil nu verder onderzoeken wat de precieze impact is van de negatieve beslissingen. Heeft het afschaffen van het bindend advies de bebossing vooruit geholpen? Wijken de gemeentebesturen af van het gegeven advies? En vooral, werden de bebossingen effectief gerealiseerd na al dan niet positief advies van het departement?

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege blijkt dat het Departement Landbouw en Visserij 38% van de adviesvragen voor een bebossing in landbouwgebied afwijst. Van 2011 tot vandaag kreeg de administratie 454 adviesvragen voor een bebossing: 174 ervan kregen een ongunstig advies en nog eens 23 een gedeeltelijk ongunstig advies. Bovendien laat de minister weten dat ze er geen idee van heeft of er ook echt tot bebossing wordt overgegaan na het verlenen van het advies. Het is ontstellend dat de bevoegde administratie deze gegevens niet kan meedelen. Deze gegevens zijn onontbeerlijk om het Vlaamse bosbeleid te kunnen evalueren. Ik zal bij minister Schauvliege blijven aandringen op precieze cijfers over het aantal gerealiseerde bebossingprojecten in landbouwgebied. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is