Een Russisch concentratiekamp voor homo’s?

Door Piet De Bruyn, An Capoen op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Holebi's en transgenders, Anders durven denken en doen
Twee mannen hand in hand

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn en Kamerlid An Capoen drukken hun afschuw uit over het mogelijke bestaan van een concentratiekamp voor homo’s in de Zuid-Russische republiek Tsjetsjenië. Zij grijpen dat nieuws ook aan om de situatie van holebi’s in Rusland en zijn deelrepublieken onder de aandacht te brengen. “Poetin voert immers zelf al jaren een beleid waarbij de mensenrechten van homoseksuelen zwaar worden geschonden. Europa kan de blik niet afwenden van die grove schending van de mensenrechten en moet alles in het werk stellen om ze onmiddellijk te laten stoppen”, aldus De Bruyn.

“Als partij verzetten wij ons steevast tegen de wijdverbreide discriminatie en het gebruik van geweld tegen holebi's in Rusland of enige andere maatschappij”, stelt Capoen. “We vinden dan ook dat de internationale gemeenschap de georganiseerde ontvoering, marteling en moord op leden van de holebigemeenschap in Tsjetsjenië moet onderzoeken.”

Niet bij woorden laten

Beide volksvertegenwoordigers willen het niet bij woorden laten. Aangezien zij niet over directe contacten beschikken met de Tsjetsjeense autoriteiten, zullen zij aan de bevoegde minister Didier Reynders (MR) vragen om dit probleem bij de Russische autoriteiten aan te kaarten, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om al hun burgers tegen discriminatie en geweld te beschermen en hun medewerking aan een onderzoek te vragen.

De Bruyn, die in de Raad van Europa zetelt, zal zijn Russische collega’s bovendien persoonlijk hierover aanspreken: “We willen niet zomaar met het vermanende vingertje zwaaien, maar Rusland ondertekende net als ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Welnu, voor ons is dit meer dan een vodje papier. Ik zal er dan ook bij mijn ambtgenoten in de Parlementaire Vergadering van de Raad op aandringen dat zij in eigen land ook onze verontwaardiging laten horen. Desgevallend zullen we ook binnen de Raad stappen ondernemen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is