Gedachtewisseling Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 - Tussentijdse evaluatie

Door Piet De Bruyn op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Zelfdoding
Gedachtewisseling Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 - Tussentijdse evaluatie - Piet De Bruyn

Vlaanderen blijft slecht scoren wat betreft het aantal zelfdodingen. Binnen Europa doen enkel Letland, Litouwen, Slovenië en Hongarije het nog slechter. Uit rapporten van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie blijkt dat er voor de periode van 1999-2014 geen eenduidige trend is in de evolutie van de cijfers. De gezondheidsdoelstelling die werd vastgelegd schuift een daling van 20% tegen 2020 naar voor. Voor sommige leeftijdsgroepen is die daling er, voor anderen niet. Naar aanleiding van deze feiten organiseerde de commissie Welzijn een tussentijdse evaluatie van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Piet legde de volgende klemtonen in zijn tussenkomst:

  1. De tussentijdse evaluatie durft kritisch kijken naar wat werd vooropgesteld en naar wat daarvan ondertussen werd gerealiseerd. Zo hoort het. Het is wel jammer dat er geen financieel luik bij de analyse zit. Het plan schoof een inspanning van 3,1 miljoen euro per jaar naar voor, maar we kunnen nergens zien of dat ook effectief gebeurde.
  2. Het toegansportaal www.zelfmoord1813.be is een succes. Informatie die vroeger versnipperd werd aangeboden, is hier allemaal terug te vinden.
  3. De uitbreiding van het aantal beantwoorders aan de Zelfmoordlijn1813 en de uitbreiding van de chatmogelijkheden, komen tegemoet aan het steeds maar stijgend aantal oproepen. Er is duidelijk nood aan een suïcide specifieke laagdrempelige crisislijn.
  4. Het naleven van de mediarichtlijnen moet een aandachtspunt blijven. Dat er ondertussen ook fictierichtlijnen op komst zijn en theateradviezen werden opgesteld, is goed nieuws.
  5. Het stroomlijnen van de opvang en behandeling van personen die worstelen met zelfdodingsgedachten is een goede zaak. Dat hierbij ook resoluut gekozen werd voor de ontwikkeling van digitale leermiddelen voor professionals, is de juiste keuze. Het is nu de hoogste tijd om ook een model van ketenzorg te ontwikkelen. Het zou niet meer mogen dat iemand na een eerste (goede) opvang noodgedwongen weer naar huis wordt gestuurd met een hooguit vaag vooruitzicht op vervolgzorg.

Piet besloot zijn tussenkomst met een sterk pleidooi om te blijven inzetten op preventie omdat we weten dat preventie werkt: “Suïcidaal gedrag is complex en heeft nooit één oorzaak. We kennen het verloop van het suïcidaal proces en we weten dat er geen voorafgaand bepaald einde is. Een gedachte aan zelfdoding moet niet overgaan in een wens tot zelfdoding. Een wens tot zelfdoding moet niet overgaan tot het uitwerken van een zelfmoordplan. En een uitgewerkt zelfmoordplan moet niet uitmonden in een zelfmoordpoging. In elke fase van dit proces is preventie mogelijk.

Bekijk en lees hier de bespreking (dinsdag 24 oktober 2017).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is