Gouverneur geeft Piet gelijk in klacht over inperken rechten oppositie Rotselaar

Door Piet De Bruyn op 29 oktober 2016, over deze onderwerpen: Rotselaar
N-VA Rotselaar - Piet De Bruyn

Een tijdje geleden diende ik een klacht in bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Aanleiding was het optreden van gemeenteraadsvoorzitter Werner Mertens (CD&V) die een raadslid van de oppositie verbood een mondelinge vraag te stellen over een onderwerp dat tijdens het vragenhalfuurtje door een inwoner van de gemeente was aangekaart.

In Rotselaar is het echter zo dat raadsleden zich niet mogen aansluiten of mengen bij vragen vanuit het publiek. Hen vervolgens verbieden over hetzelfde onderwerp een mondelinge vraag te stellen aan het schepencollege of de burgemeester, is dus zonder meer een inperking van hun vraag- en controlerecht. De gouverneur geeft me volledig gelijk. Voorzitter Mertens zal in de toekomst dan ook moeten toelaten dat raadsleden vragen stellen over onderwerpen die tijdens het vragenuurtje aan bod kwamen. En dat is ook niet meer dan logisch!

Rotselaar heeft ondertussen een kwalijke reputatie wat betreft het inperken van de rechten van de oppositie! Eerder moesten we ook al via een formele klacht de onwettige samenstelling van het Autonoom Gemeentebedrijf openbreken en met een sterk juridisch onderbouwde interventie inzagerecht in een personeelsdossier afdwingen. Het wordt tijd dat de meerderheid van CD&V en Open VLD beseft dat wetten en decreten voor iedereen gelden. Ook in Rotselaar! We voeren graag constructief oppositie, maar dan moet de meerderheid wel een minimum aan respect voor de oppositie hebben.

Bron: Het Nieuwsblad, p.5

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is