Groenblauw netwerk ook in BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)

Door Piet De Bruyn op 12 november 2015, over deze onderwerpen: Natuur
Piet De Bruyn - Warandepark

Groenblauwe snelwegen voor mens en natuur

Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Vlaanderen (lees ook het artikel). Dat zegt ook het regeerakkoord en de toekomstvisie 2050. Want bouwen met de natuur is de goedkoopste oplossing om de ambities op vlak van klimaat, zachte recreatie en biodiversiteit samen aan te pakken.

Vandaag de dag zijn concrete initiatieven echter te kleinschalig én te versnipperd om deze succesformule te laten werken. Maar daar belooft minister Schauvliege beterschap. Op vraag van Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA), bevestigt ze immers in de commissie leefmilieu en natuur van 27 oktober het concept groen blauwe netwerken volwaardig uit te werken in het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Het verheugt Natuurpunt alvast dat alle ogen gericht zijn op deze belangrijke pijler van het plan. 

Auteur: Frederik Mollen - Bron: Natuurpunt Beleid: beleidsnieuws (12/11/2015)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is