Minister Schauvliege: "Stadsbossen Tienen pas vanaf 2019"

Door Piet De Bruyn op 10 april 2017, over deze onderwerpen: Natuur
Tienen - "Stadsbossen pas vanaf 2019" - Piet De Bruyn

Tienen - Volgens de planning van het agentschap Natuur en Bos (ANB) is de daadwerkelijke bosuitbreiding van bossen aan de Tiense stadsrand pas ten vroegste vanaf 2019 te realiseren.

Minister Joke Schauvliege (CD&V) antwoordt op vragen naar de vordering van het stadsrandbos tussen de invalsweg en de Gete en elders: "Op basis van het in 2014 en 2015 opgemaakt landbouweffectenrapport lopen gesprekken met de landbouwers om na te gaan op welke gronden de pachtovereenkomsten omgezet kunnen worden in concessies voor “natuurbeheer”. We kijken welke gronden eventueel vervroegd kunnen vrijkomen, eventueel mits gebruiksruil of kavelherschikking. Het ANB is eigenaar en trekker in dit project. De eerstkomende jaren zal het ANB vooral inzetten op de recreatieve ontsluiting van het gebied, de aanleg van een reeks kleine landschapselementen, het verfijnen van de inrichtingsvisie en het beheer in de bestaande bossen omvormen."

De minister reageerde hiermee op vragen van Piet De Bruyn (N-VA) die wees op de recente mededeling van het Tiense schepencollege om een stadsbos van vier hectare te creëren tussen de Gete en de invalsweg. Drie percelen grond werden aangekocht. Het bos, dat twee andere beboste initiatieven zal verbinden, kan in de toekomst nog uitbreiden. De Bruyn wijst echter op nog andere plannen: "Het agentschap voor Natuur en Bos ondersteunt ook twee andere bebossingsprojecten in en rond Tienen: vliegveld Goetsenhoven op 2,5 km van de stadsring, en een blok land van 88 ha dat de naam draagt van de vroegere eigenares Kervin de Lettenhove in de gemeente Glabbeek (8 km van de stadsring van Tienen)."

"De realisatie van stadsbossen is een groeiproces en de snelheid van uitvoering is afhankelijk van de lokale dynamiek en het lokaal draagvlak", antwoordde de minister eerder. De Bruyn stelt vast dat de voornoemde Tiense projecten "nog niet zijn opgestart". Sommige gronden zijn al in 2012 aangekocht. In het geval van Kervin de Lettenhove gaat het om 88 hectare. Daarnaast blijft de bebossing, geheel of ten dele, van het vliegveld van Goetsenhoven onbeslist.

Het Nieuwsblad online, Ma. 10 Apr. 2017

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is