Piet verdedigt Natuurpunt tegen ongenuanceerde uitspraken minister Schauvliege

Door Piet De Bruyn op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Natuur
Piet De Bruyn verdedigt Natuurpunt tegen ongenuanceerde uitspraken minister Schauvliege - grootste netto-ontbosser

Gisteren ondervroeg Piet minister Schauvliege over haar ongenuanceerde uitspraken over Natuurpunt als netto-ontbosser. Piet nam de verdediging van Natuurpunt op zich en wees de minister op de fouten in de cijfers die ze eerder de wereld instuurde. Zo hadden haar cijfers niet enkel betrekking op activiteiten van Natuurpunt, maar ook van andere terreinbeherende verenigingen. Verder ging de minister voorbij aan het feit dat de ontbossingen van Natuurpunt pas gebeuren nadat haar eigen administratie hun goedkeuring geven en bovendien steeds in het kader van het verbeteren van onze Europese natuurwaarden.

Piet concludeerde: “Het Vlaamse regeerakkoord draagt de woorden ‘vertrouwen’, ‘verbinden’, ‘vooruitgaan’. Minister, u hebt op zijn minst de kans gemist om vertrouwen uit te spreken in een bijzonder belangrijke partner. U hebt daardoor de kans gemist om middenveld en overheid te verbinden. En op die manier hebt u ook de kans gemist om in dit dossier vooruit te gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is