Politiek vraagt effectiviteitsdebat vergroening landbouw

Door Piet De Bruyn op 25 februari 2016, over deze onderwerpen: Natuur
Bijen hebben bloemen nodig - Piet De Bruyn

Wetenschappers zijn duidelijk: met groenbemesters zal de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet gestopt worden. Toch toonde minister Schauvliege zich in de Commissie Landbouw overtuigd van de effectiviteit van de Vlaamse vergroeningsverplichtingen, ook al blijken die voor 85% ingevuld met groenbemesters.

Ook ging de minister niet in op de - terechte - vraag van Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) om hier een breed maatschappelijk debat over te houden. Met de steun van sp.a en Groen groeit alvast het politiek draagvlak voor zo'n oefening.

Dat ook in het veld ambitie bestaat om de lat hoger te leggen, illustreert deze analyse van een Nederlands boerencollectief. Natuurpunt hoopt dat ook de Vlaamse spelers in agrarisch natuurbeheer hun gewicht in de schaal werpen om mee te pleiten voor een meer kansrijke en natuurvriendelijke vergroening.

Beleid.flits Natuurpunt - Freek Verdonckt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is