Raad van Europa stelt Piet De Bruyn aan als algemeen verslaggever LGBTI-rechten

Door Piet De Bruyn op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Holebi's en transgenders
Raad van Europa stelt Piet De Bruyn aan als algemeen verslaggever LGBTI-rechten

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn (NV-A) is dinsdag aangesteld als algemeen verslaggever over de rechten van holebi's, transgeders en mensen met een intersekse conditie bij de Raad van Europa.

Als General Rapporteur on the Rights of LGBTI People bij de Raad van Europa krijgt Piet De Bruyn drie concrete taken.

Eerst en vooral wil hij zijn collega's informeren over de situatie van LGBTI’s in Europa. Op sommige plaatsen is er vooruitgang, op andere plaatsen staan zelfs de meest fundamentele rechten onder druk. Door zijn collega's hierover te informeren en met hen het debat aan te gaan, hoopt hij hun bewustzijn te verhogen en de zichtbaarheid van de LGBTI-gemeenschap te vergroten.

Brug

Verder wil hij als algemeen verslaggever een brug slaan tussen de Raad van Europa, ngo's, organisaties, overheidsinstellingen en parlementsleden die werken rond de rechten van LGBTI's. Door informatie uit te wisselen en goede voorbeelden te delen moet het mogelijk zijn om te komen tot een vruchtbare samenwerking.

Intersekse personen

Ten slotte wil hij meer aandacht vragen voor intersekse personen. Zowel het brede publiek als beleidsmakers zijn nog onvoldoende vertrouwd met de specifieke situatie en noden van intersekse personen waardoor hun rechten nog te vaak en te gemakkelijk worden geschonden.

Mensenrechten

"Het verdedigen van de rechten van LGBTI's gaat niet over het verdedigen van extra rechten of voorrechten. Het gaat om het verdedigen van universele mensenrechten. Iedere LGBTI zou vrij en onbezorgd zichzelf moeten kunnen zijn. Altijd en overal. Zolang dat niet het geval is, blijven inspanningen nodig", zegt Piet De Bruyn. In het persbericht benadrukt de N-VA dat het mandaat onbezoldigd is. Het wordt toegekend voor één jaar en kan maximaal één keer voor een jaar verlengd worden.

Bron: Zizo-online

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is