Reparatie jachtwetgeving en transparantie jachtplannen voor jaareinde?

Door Piet De Bruyn op 12 november 2015, over deze onderwerpen: Jacht
Jacht - zonsondergang

Reparatie jachtwetgeving ...

Hubertusvereniging Vlaanderen en Vogelbescherming Vlaanderen schoten de laatste maanden met scherp op de jachtwetgeving. De Raad van State vernietigde op basis van hun klachten twee belangrijke bepalingen in de jachtwetgeving: de jachtopeningstijden voor bijzondere bejaging én de basisbepalingen voor schriftelijke bewijsvoering van jachtrechten.

Minister Schauvliege werkt snel aan het herstellen van deze arresten. Sinds 22 oktober is bijzondere bejaging opnieuw mogelijk. In het Vlaams Parlement gaf de minister ook aan dat de voorbereidingen voor een tweede hersteloperatie lopend zijn. Dat is belangrijk, want veel percelen blijken zonder toestemming ingekleurd.

en transparantie jachtplannen voor jaareinde?

In dezelfde sfeer is het belangrijk dat grondeigenaars vlot kunnen nagaan of er gejaagd wordt op hun eigendom. Op vraag van N-VA parlementslid Piet de Bruyn gaf minister Schauvliege aan dat het ANB tegen eind 2015 de jachtplannen wil ontsluiten voor het brede publiek via een digitaal platform. Een sterk signaal van de minister - maar praktisch nog een hele uitdaging. Natuurpunt kijkt er in alle geval naar uit. 

Auteur: Anke Geeraerts -  Bron: Natuurpunt Beleid: beleidsnieuws (12/11/2015)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is