Schauvliege in de tegenaanval

Door Piet De Bruyn op 10 mei 2017, over deze onderwerpen: Natuur
Schauvliege zwaar uit de bocht met gratuite beschuldiging van Natuurpunt - Piet De Bruyn

Het botert niet tussen minister Joke Schauvliege en Natuurpunt. Onder meer de goedkeuring van de uitbreiding van de transportfirma Essers in Genk, waarvoor heel wat bos moet wijken, stoot op verzet bij de natuurvereniging. In Knack bijt de minister van zich af. "Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zelf stopt met bossen kappen", klinkt het gepikeerd. Volgens Schauvliege is de natuurvereniging verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing.
 

Gevraagd naar de herkomst van dat gemiddelde, verwijst het kabinet naar cijfers van de administratie. In zeven jaar tijd bedraagt de ontbossing door Natuurpunt 507 hectare. Dat komt op een jaarlijks gemiddelde van 72,5 hectare, tegenover een totale ontbossing van 180 tot 250 hectare.

Heidegebied

Bovendien doet Natuurpunt dat vaak zonder compensatie, klinkt het op het kabinet. Tegenover de ontbossing van 507 hectare door Natuurpunt staat een oppervlakte van slechts 34,2 hectare van bos dat elders werd gecompenseerd.

Maar volgens de Europese Habitatrichtlijn is dat niet nodig als bos wordt weggenomen voor de aanleg van bijvoorbeeld heidegebied. En dat is wat Natuurpunt naar eigen zeggen doet. "Wij kappen niets zonder dat de administratie van de minister daar de goedkeuring voor gegeven heeft", zegt persverantwoordelijke Hendrik Moeremans.

Het heideherstel gebeurt dan ook in het kader van Natura 2000, een Europese doelstelling, die ook Vlaanderen verplicht beschermde habitattypes de kans te geven te overleven, inclusief de bijzondere diersoorten die er leven.

Concreet gaat het over de Noord-Atlantische heide, in een nieuw gecreëerd open landschap. "Het kan wel zijn dat je in ruil mooiere natuur terugkrijgt, maar de balans van het bosgebied wordt er niet beter door", zegt Jan Pauwels, woordvoerder van de minister.

Heide kan hersteld worden op bos- of landbouwgebied. "Maar ontbossen heeft de grootste potentie, omdat het de minste weerstand biedt", zegt professor Bart Muys van de afdeling Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven. "De vraag is hoe ver je moet gaan in dat restaureren. Alle bos omzetten in heide is ook niet goed voor het ecosysteem. Het is niet helder waar dit beleid wil landen. Maar het is merkwaardig dat de minister daar nu kritiek op heeft, want wat nu gebeurt, is de uitvoering van haar eigen beleid."

N-VA-parlementslid Piet De Bruyn reageert ontstemd. "Minister Schauvliege gaat zwaar uit de bocht met gratuite beschuldiging aan het adres van Natuurpunt", tweette hij. "Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te herleiden tot enkele milieuorganisaties", zegt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider van Groen.

Natuurpunt wil vandaag de cijfers van het kabinet bekijken voor het concreet op de beschuldiging reageert. "Maar het is een krasse uitspraak, omdat elke ontbossing net voor de natuur gebeurt", zegt Moeremans. "Binnen de huidige ruimtelijke ordening is het ook moeilijk om nieuwe gronden te bebossen. Wij willen ons inspannen voor de aanleg van nieuwe bossen. Wat dat betreft zijn we eigenlijk de gedroomde partner van de minister. Maar dan moet er ook ruimte beschikbaar worden gesteld."

De Morgen - 10 Mei. 2017 - Pagina 7 - ROBIN BROOS

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is