Stijging kansarmoede-index Kind & Gezin deels te wijten aan impact vluchtelingencrisis

Door Piet De Bruyn op 13 juni 2018
Stijging kansarmoede-index Kind & Gezin deels te wijten aan impact vluchtelingencrisis - Piet De Bruyn

Uit nieuwe cijfers van Kind & Gezin blijkt dat de kansarmoede-index voor het Vlaamse Gewest 13,79% bedraagt. Dit is 0,94 procentpunt hoger dan de kansarmoede-index van 2016. Een sterk signaal dat we niet kunnen negeren. Als er één beleidsdomein is, waar ‘goed’ nooit ‘goed genoeg’ kan zijn, dan is het armoedebestrijding. Als er één beleidsdomein is waar een scherpe ambitie én een structurele aanpak hand in hand moeten gaan, dan is het armoedebestrijding. Het is een blijvende taak van de voltallige Vlaamse Regering om de armoede in Vlaanderen te bestrijden.

Tegelijkertijd hier toch een bedenking. In het volledige hoofdstuk over kinderen in kansarmoede in de publicatie ‘Het Kind in Vlaanderen’, geeft Kind & Gezin meteen mee: “De kansarmoede-index lijkt ons dan ook minder geschikt om het succes of falen van recente beleidsinspanningen aan te tonen. De index is vooral een signaalindicator”. Kind en Gezin legt ook uit waarom dit zo is: onder meer omdat het gaat om een momentopname voor gezinnen met héél jonge kinderen en dus inspanningen voor alle kinderen niet onmiddellijk zichtbaar zijn in de cijfers, omdat inspanningen en trajecten die worden opgezet in concrete gezinnen niet leiden tot een nieuwe beoordeling en omdat structurele factoren (opleiding, arbeidssituatie) pas na geruime tijd effect hebben op de meting. Maar we zijn het met iedereen eens die vindt dat deze cijfers een belangrijke signaalindicator zijn. Laat daarover geen misverstand bestaan.

Als we zoeken naar een verklaring voor de stijging, komen we al snel terecht bij de discussie over de impact van de recente vluchtelingencrisis. De kansarmoede-index van Kind en Gezin gaat over kansarmoede bij kinderen die geboren zijn in 2015, 2016 en 2017. Het is het eerste jaar dat het effect van de vluchtelingencrisis volledig wordt meegenomen in de cijfers. We weten ondertussen dat het profiel van de vluchtelingen die in Vlaanderen worden opgevangen niet het hoge profiel is dat sommigen ooit hebben verkondigd. Iets dat vorig jaar ook onomwonden door Kind en Gezin zelf werd gesteld in hun rapport “We zien tot slot ook het effect van ingeweken kinderen geboren in de jaren 2014 en 2015. We stellen vast dat vele moeders van deze kinderen afkomstig zijn uit landen in Azië (waaronder Syrië, Afghanistan). In die gezinnen ligt kansarmoede veel hoger, wat ook logisch is wanneer het over vluchtelingen gaat.” Uiteraard is dit effect dat vorig jaar werd waargenomen, dit jaar niet verdwenen.

Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt dat in 2017 65,1% van de kinderen die opgroeien in kansarmoede een moeder heeft die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. We stellen vast dat vele moeders van deze kinderen vluchtelingen zijn uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Sinds 2014 is het aandeel van hun kinderen binnen alle kinderen in kansarmoede gestegen met bijna 38%. En neen, het klopt dat Kind en Gezin niet registreert wat de status van een gezin is. En dus strikt genomen kunnen we niet zeggen dat dit één op één om vluchtelingen gaat. Maar is er iemand die ernstig twijfelt aan de status van deze gezinnen? Niet durven of niet willen zeggen dat de vluchtelingencrisis een impact heeft op de armoedecijfers, is als het ontkennen van het licht van de zon. En daar wordt niemand beter van. Onze opdracht blijft dus om armoede structureel te bestrijden.

Bekijk en herlees hier het ‘Actualiteitsdebat over het armoedebeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de recente cijfers van Kind en Gezin en de VREG’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is