Topforum in Brussel in kader van Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie

Door Liesbeth Homans, Zuhal Demir, Piet De Bruyn op 19 mei 2017, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Holebi's en transgenders, Anders durven denken en doen
regenboogvlag

Niet toevallig in de week waarin de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie plaatsvond, was Brussel dit jaar het decor voor de vijfde editie van het IDAHOT-forum. Tijdens die internationale conferentie over holebi- en transgenderrechten gaan tal van politici, academici en internationale experten met elkaar in debat over thema’s waarmee holebi’s, transgenders en intersekse personen nog dagelijks geconfronteerd worden.

Tijdens deze editie werd stilgestaan bij de maatschappelijke verwezenlijkingen van de voorbije jaren op het vlak van holebi- en transgenderbeleid. Er was niet alleen ruimte voor debat, maar deze verjaardag werd ook aangegrepen om de oproep te hernieuwen voor een consistent LGBTI-beleid in de Europese lidstaten en op het niveau van de Europese Unie. Daarnaast stelde ILGA Europe de nieuwe Rainbow Europe Index voor. Die biedt jaarlijks een stand van zaken van de holebi- en transgenderrechten in de verschillende Europese landen.

Vooruitstrevend Vlaanderen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans beklemtoont dat Vlaanderen internationaal een koploper is op het vlak van rechten voor holebi’s en transgenders: “Naast sterke regelgeving zetten we in op vooruitstrevende beleidsinitiatieven. We hebben sterke projecten in het onderwijs, op het werk, in de sport en de media, maar ook binnen sectoren waar je het niet meteen verwacht, zoals de ouderenzorg”, verklaart de minister. “Ik ben ervan overtuigd dat andere landen nog veel van ons kunnen leren.”

Wijziging transgenderwet

Homans’ federale collega Zuhal Demir merkt op dat LGBTI-personen zelfs in de meest progressieve landen nog vaak een strijd moeten voeren voor gelijkheid. “De Belgische overheid engageert zich dan ook om de LGBTI-gemeenschap permanent te ondersteunen en te versterken, op nationaal en internationaal vlak”, benadrukt de staatssecretaris. “Op federaal niveau zetten we deze woorden ook effectief in daden om, onder meer door de wijziging van de transgenderwet en door een globaal beleid uit te werken voor intersekse personen.

Mensenrechten

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn nam actief deel aan het forum. Hij zetelt voor de N-VA ook in de Raad van Europa en schrijft er momenteel een rapport over intersekse personen. Hij leidde een panelgesprek over het onderwerp in en formuleerde na afloop een aantal conclusies waarbij hij de klemtoon legde op de noodzaak om nooit het mensenrechtenperspectief uit het oog te verliezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is