Van harte welkom: de nieuwkomersverklaring

Door Piet De Bruyn op 17 mei 2016, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Gelijke kansen en diversiteit, Holebi's en transgenders, N-VA
Asiel - Migratie - Nieuwkomersverklaring - Piet De Bruyn

Een paar weken geleden stelde Staatssecretaris Theo Francken de verklaring voor die nieuwkomers voortaan moeten ondertekenen. Het ondertekenen van deze verklaring is niet zomaar een snelle krabbel zetten op een stukje papier. Het is veel meer dan dat. Door het document te ondertekenen onderschrijven nieuwkomers de democratische principes waarop onze samenleving is gebaseerd en engageren ze zich om deze als leidraad te nemen bij hun integratie.

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van godsdienst, vrijheid om niet(s) te geloven, gelijke kansen voor jongens en meisjes, vrijheid om zelf een partner te kiezen … hebben allemaal een plekje gekregen in de nieuwkomersverklaring. En de nieuwkomersverklaring kleurt ook lichtjes roze: netjes opgesomd bij de andere vrijheden die we zo belangrijk vinden, staat te lezen: “Vrijheid van beleving van seksuele geaardheid: een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen beschouwen we in dit land als gelijkwaardig aan een relatie tussen een vrouw en een man. Twee vrouwen of twee mannen kunnen met mekaar trouwen, en samen kinderen grootbrengen.

Mooi denk ik, als ik dit lees. De juridische gelijkheid waar we jaren voor geijverd hebben én de positieve maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit staan hier netjes opgesomd als een verworven recht waar iedereen in onze samenleving zich bewust van moet zijn én zich moet aan houden. De formulering leest misschien niet als een citaat uit een Nobelprijs literatuur, maar het is wel behoorlijk duidelijk. En daar hou ik van.

Toch kan ik me voorstellen dat de hele reikwijdte van de opgesomde rechten en vrijheden niet voor iedereen die deze verklaring ondertekent meteen helemààl duidelijk is. Daarvoor is meer tijd en meer informatie nodig. De inburgeringscursussen geven daar dan ook volledig terecht verder concreet invulling aan. Maar nog beter kan ik me voorstellen dat die paar zinnen voor iedere holebi-nieuwkomer alvast een stukje geruststelling bieden. Geruststelling dat we in dit land niet alleen geloven in de gelijkheid van vrouwen en mannen, maar ook in de gelijkheid van holebi’s en hetero’s. We hoeven maar naar de ILGA website te kijken om te zien in hoeveel landen holebiseksualiteit niet als gelijkwaardig wordt beschouwd, maar als een misdrijf. We leven wat dat betreft echt wel in een stukje paradijs. En ik ben de pioniers die dit mogelijk hebben gemaakt, daar nog altijd even dankbaar voor.

Ieder zijn gedacht over zin en onzin van deze nieuwkomersverklaring - vrijheid van mening en meningsuiting, weet je wel? - maar wat ik niet begrijp is het gemor bij sommigen dat deze verklaring holebi’s tegen andere vluchtelingen zou opzetten. Ik snap dat niet. Echt niet. Hoe kan het wijzen op iets zo fundamenteels als de gelijkheid van alle mensen, mensen tegen mekaar opzetten? Onzin, als je het mij vraagt. Wat het roze accentje van de nieuwkomersverklaring natuurlijk wel doet, is een beetje confronteren. Het confronteert iedereen die hier op zoek gaat naar bescherming voor de moordende gruwel van oorlog of voor de levensbedreigende vervolging omwille van afkomst, religie, politieke overtuiging … met het feit dat in dit land ook het in vrijheid beleven van de eigen seksuele geaardheid een grondrecht is. Toch niets mis mee, denk ik dan opnieuw.

Stel nu eens even dat de nieuwkomersverklaring in alle talen zou zwijgen over de gelijkwaardigheid van relaties tussen twee mannen of twee vrouwen. Of dat er niets gezegd zou worden over het feit dat twee vrouwen of twee mannen bij ons complexloos en probleemloos kunnen trouwen en kinderen kunnen grootbrengen. Dan zou ik het gemor wel begrijpen. Want dat zou écht een gemiste kans zijn geweest!

Piet De Bruyn
Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA
Coördinator N-VA Regenboognetwerk
holebi [at] n-va.be

Bron: ZiZo-online

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is