Eindelijk engagement uitwerking doelgroepspecifiek suïcide preventiebeleid voor holebi’s en transgenders

Door Piet De Bruyn op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Holebi's en transgenders, Zelfdoding
Zelfdoding holebi’s doelgroepspecifiek beleid - Piet De Bruyn

Al jarenlang weten we dat zelfdodingsgedrag niet gelijk verdeeld is over de bevolking. Met name holebi’s en transgenders komen uit elk onderzoek naar voor als bijzonder kwetsbare doelgroep met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Piet ijvert dan ook al jaren voor een aanvullend en doelgroepspecifiek preventiebeleid dat concreet tegemoet komt aan de reële noden van holebi’s en transgenders. Tot nu aarzelde minister Vandeurzen steeds om van deze doelgroepbenadering effectief werk te maken. Het bleef bij veeleer vrijblijvende en kleine initiatieven.

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 9 november confronteerde Piet de minister met gegevens uit nieuw onderzoek. Uit dit onderzoek over de situatie in Vlaanderen, blijkt dat de kwetsbaarheid van (jonge) holebi’s en transgenders nog veel groter is dan tot nu gedacht. Piet drong dan ook opnieuw bij de minister aan om eindelijk in gang te schieten. Minsiter Vandeurzen erkende de ernst van de situatie en engageerde zich om nu inderdaad werk te maken van een doelgroepspecifiek preventiebeleid voor holebi’s en transgenders.

Piet wees er nog op dat de expertise in Vlaanderen ruim aanwezig is, zowel wat betreft de preventie van zelfdoding als wat betreft de specifieke noden van de doelgroep. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de holebi- en transgenderkoepel çavaria zijn dan ook prima geschikt om een brede, effectieve preventiestrategie te ontwikkelen voor holebi’s en transgenders. Het is nu aan minister Vandeurzen om hen daarvoor een duidelijke opdracht en de nodige middelen te geven.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan steeds terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is