Verklaar de vos niet opnieuw vogelvrij

Door Piet De Bruyn op 2 november 2016, over deze onderwerpen: Jacht
Verklaar de vos niet vogelvrij - Piet De Bruyn

In de commissie Leefmilieu kwam (opnieuw) de discussie over de vos (vulpes vulpes) op gang. Aanleiding was het voorstel van Hermes Sanctorum (onafhankelijk parlementslid) om de vos gedurende een aantal jaren niet meer te bejagen. Ik sprak al eerder mijn verbazing uit over het bijzonder grote aantal vossen dat jaarlijks in Vlaanderen wordt afgeschoten. Minister Schauvliege antwoordde op mijn vraag dat het om ongeveer 12.000 exemplaren per jaar gaat en dit al vele jaren lang. We moeten ons inderdaad durven afvragen of dit wel de bedoeling kan zijn …

Nadat de vos gedurende vrijwel een hele eeuw uit Vlaanderen verdwenen was, is hij sinds de jaren tachtig opnieuw bezig aan een gestage opmars. Momenteel lijkt de vos zich opnieuw in heel Vlaanderen gevestigd te hebben. De populatie wordt op ongeveer 30.000 exemplaren geschat. Jagers en natuurliefhebbers staan lijnrecht tegenover mekaar als het om de vos gaat. De ene groep wil er liefst zoveel mogelijk schieten en de andere ziet er liefst zo weinig mogelijk afgeschoten worden. Voor mij staat alvast één ding vast: er kan geen sprake zijn van het opnieuw uitroeien van de vos. Ook in ons sterk verstedelijkt landschap moet er plaats zijn voor deze schrandere jager. De terugkeer van ooit uitgeroeide diersoorten (vos, steenmarter, …) herstelt een natuurlijke situatie waar we respect voor moeten hebben en moeten mee leren omgaan.

Verder verbaasde ik me erover dat er in Vlaanderen momenteel geen ernstig wetenschappelijk onderzoek meer wordt gevoerd naar de vos. Eerder onderzoek dat inzicht moest geven in de verspreiding van de vos en de impact van de vos op de natuur, werd om onverklaarbare redenen niet verlengd. Tevens wees ik in mijn tussenkomst op de complexiteit van de populatiedynamiek van de vos. Of massale afschot ook effectief een bijdrage kan leveren aan populatiebeheer, is niet zo duidelijk. Ook hierover verschillen jagers en natuurliefhebbers nogal eens van mening. Waar dan weer wel iedereen het over eens is, is het feit dat de vos regelmatig schade aanricht. Dit valt niet te ontkennen. Zowat iedereen kent wel iemand die zijn kippen weggevangen zag worden door de vos. Veel minder duidelijkheid is er over de impact van de vos op de inheemse fauna en dan vooral op onze inheemse grondbroeders als patrijs, fazant of wilde eend.

Na een pittige discussie besliste de commissie om zelf de vraag te stellen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wat de beste manier is om wetenschappelijk inzicht te verwerven in de precieze impact van de vos op de biodiversiteit. Ik hoop dat dit het verdere debat ten goede zal komen zodat de vos niet langer het slachtoffer is van massale afschot die eerder op basis van sentimenten dan argumenten lijkt gebaseerd te zijn. Tegelijkertijd blijft op die manier de deur open om regulerend op te treden als hiervoor wetenschappelijk bewijs wordt aangereikt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is