Vlaams Actieplan Armoedebestrijding - Sensibilisering en vorming

Door Piet De Bruyn op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding - Sensibilisering en vorming - Piet de Bruyn

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 telt zeer veel domeinoverschrijdende acties. Een daarvan is het investeren in sensibilisering, beeldvorming en kennisoverdracht over de armoedeproblematiek. Prioritair wordt daarbij ingezet op de kennisoverdracht over de leefwereld van kinderen in armoede, de binnenkant en de gelaagdheid van armoede. Ten slotte telt armoede vele gezichten, en ook daarop wordt gefocust.

Minister Homans liet als antwoord op een schriftelijke vraag weten dat ze blijvend inzet op een betere en meer accurate beeldvorming over armoede. Hiertoe werd binnen het horizontaal permanent Overlegplatform een werkgroep werd opgericht die beleidsdomeinoverschrijdend gaat kijken naar beeldvorming en vorming omtrent armoede. Deze werkgroep bestaat uit aandachtsambtenaren armoedebestrijding en relevante middenveldorganisaties.

Als minister voor armoedebestrijding heeft Liesbeth Homans verschillende concrete initiatieven genomen:

- Ondersteuning van de werking van de Teams voor Advies en Ondersteuning van vzw De Link (€ 68.850)

- Vanuit haar bevoegdheden Armoedebestrijding en Gelijke Kansen kende ze een subsidie toe aan het theaterproject Tiresias (€ 90.000). Deze voorstelling is gericht op scholen en maakt via een educatief pakket de betrokken thema's bespreekbaar in de klas achteraf.
Zoals aangegeven in haar beleidsbrief bekijkt ze ook de mogelijkheid tot sensibilisering t.o.v. studenten in sociale richtingen. Een aanvraag door Buddy bij de Wieg wordt nog onderzocht.

Voorts komt vorming ook zijdelings aan bod in andere projecten. Zo is dit een belangrijk onderdeel voor de projecten die vrijetijdsparticipatie bij kinderen en jongeren in armoede dienen te stimuleren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is