Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Piet De Bruyn op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Gisteren voerden we in het Vlaams Parlement het debat over de armoedecijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor die eerder door minister Homans werden bekend gemaakt. In mijn tussenkomst wees ik niet alleen op de voorzichtig positieve evolutie die uit deze cijfers blijkt, maar ook op een aantal andere …

Door Piet De Bruyn op 6 februari 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

"De armoedecijfers die minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans heeft gebruikt, tonen wel degelijk een duidelijke daling van de armoede. Er is sprake van een ommekeer tegenover de voorgaande jaren. En dat is positief nieuws", zegt Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) in een reactie op …

Door Piet De Bruyn op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 telt zeer veel domeinoverschrijdende acties. Een daarvan is het investeren in sensibilisering, beeldvorming en kennisoverdracht over de armoedeproblematiek. Prioritair wordt daarbij ingezet op de kennisoverdracht over de leefwereld van kinderen in …

Door Piet De Bruyn op 2 juni 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Actief zijn in een sport- of jeugdvereniging biedt kinderen die opgroeien in armoede kansen op sociale ontplooiing, op het verruimen van hun netwerk en op het verhogen van hun weerbaarheid. Er bestaan vandaag dan ook al heel wat initiatieven die het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede …

Door Piet De Bruyn op 15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding, Armoede

In totaal hebben 59 lokale besturen en vzw's ingetekend op de projectoproep rond de 1 euromaaltijden van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Dat blijkt uit een vraag om uitleg van Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn (N-VA). "De projectoproep is een groot succes …

Door Piet De Bruyn op 14 oktober 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding, Armoede, Lokale overheid

Liefst 59 lokale besturen tekenden al in op de projectoproep voor de organisatie van ééneuromaaltijden die Vlaams minister van Gelijke kansen en armoedebestrijding Liesbeth Homans deze zomer lanceerde. “Een groot succes”, vindt Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn. “Veel gemeenten, waaronder ook …