Nieuws over dit onderwerp

Armoededebat in Vlaams Parlement

Gisteren voerden we in het Vlaams Parlement het debat over de armoedecijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor die eerder door minister Homans werden bekend gemaakt. In mijn tussenkomst wees ik niet …

Armoedecijfers - "Wel degelijk ommekeer tegenover vorige jaren"

"De armoedecijfers die minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans heeft gebruikt, tonen wel degelijk een duidelijke daling van de armoede. Er is sprake van een ommekeer tegenover de voorgaande …

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding - Sensibilisering en vorming

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 telt zeer veel domeinoverschrijdende acties. Een daarvan is het investeren in sensibilisering, beeldvorming en kennisoverdracht over de …