Nieuws over dit onderwerp

Oprichting van de Stichting Zoniënwoud goedgekeurd

Vandaag werd het Instemmingsdecreet met de oprichting van een private stichting “Zoniënwoud” tussen de 3 gewesten goedgekeurd. Hierdoor is een efficiënter gemeenschappelijk beheer mogelijk. Het …

Zéér snel concrete beschermingsmaatregelen nodig voor grauwe gors

Mijn werkweek ben ik gestart met een terreinbezoek op de vogelakkers op het Honsemplateau in Meldert (Hoegaarden) om bij te praten over landbouw, natuur en boeren. Samen met Freek Verdonckt …

“Het Debat” over dierproeven op vlaamsparlement.tv

Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. En in het parlement willen sommigen van die recente Vlaamse bevoegdheid gebruikmaken. Zo is er op 1 augustus vorig jaar een voorstel …