Nieuws over dit onderwerp

Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt sterk

Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is met twintig procent gedaald ten opzichte van 2000. Dat is de conclusie van het Vlaams Actieplan Suïcide. “Met die belangrijke daling evolueren we in de goede …

'Hoe berichten over zelfdoding' in opleiding journalistiek?

Er is een brochure 'Mediarichtlijnen suïcidepreventie' over 'Hoe berichten over zelfdoding' die specifiek is opgesteld voor journalisten. De titel luidt: ‘Als journalist kan je levens redden’ en dat …

Gedachtewisseling Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 - Tussentijdse evaluatie

Vlaanderen blijft slecht scoren wat betreft het aantal zelfdodingen. Binnen Europa doen enkel Letland, Litouwen, Slovenië en Hongarije het nog slechter. Uit rapporten van het Vlaams Expertisecentrum …