Nieuws over dit onderwerp

Gedachtewisseling Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 - Tussentijdse evaluatie

Vlaanderen blijft slecht scoren wat betreft het aantal zelfdodingen. Binnen Europa doen enkel Letland, Litouwen, Slovenië en Hongarije het nog slechter. Uit rapporten van het Vlaams Expertisecentrum …

"Het was bijzonder confronterend om mijn afscheidsbrief opnieuw te lezen”

Vanmorgen vertelde ik bij Hautekiet op Radio 1 over een moeilijke periode in mijn leven. Lang geleden ondertussen. Héél lang geleden. Voor mij was die periode op momenten zo moeilijk dat ik aan …

Mediarichtlijnen kunnen instrument zijn in preventie zelfdoding, maar dan moeten ze toegepast worden

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn roept in Knack (16/06/2017) voor meer terughoudendheid in de berichtgeving over zelfdoding. Hij zet de mediarichtlijnen nog eens op een rij. Een paar dagen geleden …