Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Commissie voor ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie’. Daarnaast ben ik ook actief in de Commissies 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' en 'Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn'.

In de Commissie voor 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Bovendien focus ik, als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, op alle thema’s die voor de LGBTI gemeenschap belangrijk zijn. Ook armoedebestrijding en gelijke kansen zijn thema's waar ik me verder voor blijf inzetten.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je mailbox, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Inez De Coninck, Andries Gryffroy, Freya Perdaens, Mieke Schauvliege, Johan Danen en Chris Steenwegen
513 (2020-2021) nr. 4

Voorstel van resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Stephanie D'Hose, Paul Van Miert, Vera Jans en Piet De Bruyn
119 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gronden in eigendom of beheer van de entiteiten van de Vlaamse overheid - Opmaak natuurbeheerplannen

van Piet De Bruyn aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
416 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Gronden in eigendom of beheer van de entiteiten van de Vlaamse overheid - Opmaak natuurbeheerplannen

van Piet De Bruyn aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
626 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Gronden in eigendom van private eigenaars - Opmaak natuurbeheerplannen

van Piet De Bruyn aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
540 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de financiële gevolgen van het wolvenbeleid

van Leo Pieters aan minister Zuhal Demir
2150 (2020-2021)

Vraag om uitleg over hoogstamboomgaarden

van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir
2128 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het WALDEN-project, dat de Brabantse wouden en valleien met elkaar moet verbinden

van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
2087 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2