Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Commissie voor ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie’. Daarnaast ben ik ook actief in de Commissies 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' en 'Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn'.

In de Commissie voor 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Bovendien focus ik, als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, op alle thema’s die voor de LGBTI gemeenschap belangrijk zijn. Ook armoedebestrijding en gelijke kansen zijn thema's waar ik me verder voor blijf inzetten.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je mailbox, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat vliegtuigexploitanten betreft

van Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Piet De Bruyn
1301 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de educatieve en informatieve communicatie naar omwonenden en lokale besturen van werken in het kader van natuurbeheerplannen

van Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Freya Perdaens
1282 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Piet De Bruyn
813 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over komuitjekop.be en het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

van Piet De Bruyn aan minister Wouter Beke
2735 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe variant van het hiv-virus

van Piet De Bruyn aan minister Wouter Beke
1726 (2021-2022)

Actuele vraag over het ontbreken van gevalideerde suïcidecijfers voor 2018, 2019 en 2020

van Piet De Bruyn aan minister Wouter Beke
105 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het jaarverslag 2021 van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
2541 (2021-2022)

Vraag om uitleg over 'Kom uit je kop', de nieuwe campagne van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

van Vera Jans aan minister Wouter Beke
2684 (2021-2022)

Verslag van de hoorzitting over het onderzoek naar de aanpak van de met PFOS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf en de gevolgen voor de volksgezondheid, van 2 juli 2021 met Jacob de Boer en Wim De Coen

namens Onderzoekscommissie PFAS-PFOS, verslag door Tinne Rombouts, Willem-Frederik Schiltz en Mieke Schauvliege
844 (2020-2021) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2