Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies voor ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ en ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn’. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Welzijn.

Binnen de commissie ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ leg ik me toe op de domeinen armoedebestrijding en gelijke kansen. Als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, focus ik in deze commissie op alle thema’s die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

Naast dit inhoudelijk parlementair werk, ben ik als ondervoorzitter van de fractie ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook al deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je bus, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gedaan zijn in het kader van de activiteiten van huisvestingsmaatschappij Vitare

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Björn Anseeuw, Gwenny De Vroe en Katrien Partyka
1764 (2018-2019) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van Axel Ronse, Piet De Bruyn, Valerie Taeldeman, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe en Tinne Rombouts
1746 (2018-2019) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe en Björn Anseeuw
1677 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - tuesday 27 november 2018 15.42u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 5 - woensdag 17 oktober 2018 14.30u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen - donderdag 31 mei 2018 10.21u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2