Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies voor ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ en ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn’. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Welzijn.

Binnen de commissie ‘Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen’ leg ik me toe op de domeinen armoedebestrijding en gelijke kansen. Als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, focus ik in deze commissie op alle thema’s die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

Naast dit inhoudelijk parlementair werk, ben ik als ondervoorzitter van de fractie ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook al deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je bus, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende een versterkt geestelijkegezondheidsbeleid

van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1319 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende maatregelen om de grondrechten van kinderen en jongeren bij vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg te vrijwaren

van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1401 (2017-2018) nr. 1

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering over de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

van Bart Van Malderen, Freya Saeys, Cindy Franssen, Dirk de Kort, An Moerenhout en Piet De Bruyn
1244 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de soortbescherming van de hamster via vrijwillige beheerovereenkomsten

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
1397 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de nieuwe aanpak rond soortgerichte beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

van Piet De Bruyn aan minister Joke Schauvliege
1374 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Lichtfestival 'China Light' - Taalgebruik in informatieve tekst

van Piet De Bruyn aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
527 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over mogelijke maatregelen om aanrijdingen met wilde dieren op Vlaamse wegen te vermijden, naar aanleiding van de recente aanrijding van een wolf

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
261 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het wolvenplan

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1358 (2017-2018)

Vraag om uitleg over adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) met betrekking tot ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA)

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1402 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2