Parlementair werk

Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Commissie voor ‘Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie’. Daarnaast ben ik ook actief in de Commissies 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' en 'Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn'.

In de Commissie voor 'Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding' kan ik terugvallen op mijn expertise als bestuurder van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Mijn focus ligt in deze commissie dan ook op de preventie van zelfdoding. Ik volg nauwgezet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Bovendien focus ik, als coördinator van het N-VA Holebinetwerk, op alle thema’s die voor de LGBTI gemeenschap belangrijk zijn. Ook armoedebestrijding en gelijke kansen zijn thema's waar ik me verder voor blijf inzetten.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor thema’s als jacht, biodiversiteit, natuur, mensenrechten en Palestina.

In de vorige zittingsperiode zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Gedetailleerde informatie over mijn werk in het Vlaams Parlement vind je hier.

In de vorige zittingsperiode maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in die periode vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Wil je hierover wat meer uitleg, dan kan je  een bericht achterlaten op de contactpagina.

Ik bundel regelmatig een overzicht van mijn parlementaire werk in een persoonlijke nieuwsbrief. Krijg je deze graag in je mailbox, geef dan even een seintje: piet.debruyn [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Stephanie D'Hose, Paul Van Miert, Vera Jans en Piet De Bruyn
119 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Lorin Parys, An Christiaens en Piet De Bruyn
1963 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het OCMW als promotor van het rationeel energiegebruik en het gebruik van de hernieuwbare energiebronnen

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
1917 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de discriminatie in de zorgsector van mensen met hiv

van Piet De Bruyn aan minister Wouter Beke
574 (2019-2020)

Actuele vraag over het kappen van bomen en het verlenen van kapmachtigingen door het Agentschap voor Natuur en Bos

van Piet De Bruyn aan minister Zuhal Demir
150 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Bosgroepen - Rol provincies

van Piet De Bruyn aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
35 (2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de geheime socialemedianetwerken waar kwetsbare jongeren donkere berichten delen

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
1760 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Piet De Bruyn
239 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over geheime onlinenetwerken van kwetsbare jongeren

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1745 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2